Robòtica per al Nou Currículum ESO i Batxillerat amb reptes 3dBot_ESP32STEAMakers, Blynk i ArduinoBlocks

Curs de 30 hores: 14h telemàtiques i 16h treball personal.

Format: 6 sessions telemàtiques.

Requisits certificació: Assistència a les sessions telemàtiques + Entrega d’activitats d’aprenentatge.

Formador: Fernando Hernández Garcia.

Inici 21 de novembre de 2022
Finalització 1 de desembre del 2022. (21,23,24,28 i 30 de novembre, i 1 de desembre)

Horari:
Dia 21 de novembre i 1 de desembre de 17:00 a 20:00h. 23,24,28, i 30 de novembre de 18:00 a 20:30h.

Objectius del curs:

  • Empoderar el professorat per a treballar la robòtica de forma competencial
  • Incorporar noves metodologies docents innovadores
  • Integrar el pensament computacional a l’aula mitjançant l’ús del robot 3dBot
  • Controlar el robot 3dBot remotament mitjançant la plataforma Blynk
Desplaça cap amunt