Qui som?

Què és Robolot Team?

L’associació Robolot Team neix amb la voluntat d’oferir un entorn d’experiències d’aprenentatge dins el món de la tecnologia. La seva funció és difondre coneixement cientificotecnològic especialment en els àmbits de la programació i la robòtica educatives, la sostenibilitat energètica i, en general, els projectes STEAM.

Les seves activitats principals són la formació del professorat, l’organització de la fira de projectes “STEAMakers” i de la Jornada d’Innovació en Programació i Robòtica Educatives.

Com neix Robolot Team?

L’any 2001 un parell de professors de l’Institut la Garrotxa d’Olot, van observar la potència didàctica dels treballs de recerca i síntesi dels seus estudiants. Per altra banda, tot i la clara necessitat que tenien les empreses del nostre país de titulats tècnics i professionals capacitats per treballar amb tecnologies d’automatització, els nostres joves se sentien poc atrets per uns estudis que possiblement contemplaven com a “molt complicats”, encara que ja fos clara la tendència cap a una societat tecnològica.

Com a professors d’FP ho van tenir clar. Les empreses necessitaven bons professionals i sabien, per experiència, que molts dels estudiants, quan aplicaven la tecnologia de forma experimental per a realitzar treballs pràctics funcionals, descobrien progressivament noves tècniques i conceptes mentre creixia la seva motivació. Per a nosaltres, aquests eren casos d’èxit, ja que auguràvem un bon futur professional per a aquests alumnes alhora que sabíem que farien progressar les empreses on finalment s’incorporarien.

Pel que fa a la metodologia educativa utilitzada en la resolució d’aquest tipus de projectes vam evidenciar que l’alumne mostrava curiositat i interès per continguts tecnològics quan els anava descobrint i incorporant a mesura que els necessitava. El “learning by doing“, aprendre fent, fa que les persones donin sentit a les seves experiències, especialment aquelles on participen activament, en la fabricació de coses i l’exploració del món. Estava clar que havíem trobat un bon camí, i a més, vam descobrir que aquesta metodologia ja s’estava utilitzant amb èxit en altres àmbits acadèmics.

Amb el suport de l’Ajuntament d’Olot, empreses tecnològiques, la direcció de l’Institut la Garrotxa i col·laboracions d’altres centres i docents es va organitzar la jornada ROBOLOT 2002. Des d’aleshores, Robolot Team ha organitzant, ininterrompudament, diferents edicions fins a l’actualitat.

Quins objectius té Robolot Team?

El principal objectiu del projecte és incentivar les vocacions cientificotecnològiques entre els joves mitjançant la realització accions de diversa tipologia:

  • Construir experiències d’aprenentatge on els joves desenvolupin continguts de ciència i tecnologia de manera lúdica i atractiva per a conèixer una possible línia d’orientació cap a futurs estudis.
  • Proposar espais de formació, on els mateixos formadors, s’involucrin en accions formatives per a transmetre les vocacions preteses d’una manera efectiva.
  • Crear i difondre les tecnologies necessàries que permetin tant a joves com a formadors aplicar de forma fàcil, viable i atractiva els continguts destinats a crear vocacions cientificotecnològiques.
Quines activitats organitza Robolot Team?

De manera anual, des de 2002, ha organitzat un esdeveniment educatiu i lúdic de difusió cientificotecnològica destinat a la comunitat educativa del país (des dels infants i joves dels centres fins a les docents), conegut com a ROBOLOT. Aquest esdeveniment ha anat evolucionat i adaptant-se a les necessitats de la societat i sobretot, dels nostres joves.

Actualment, l’activitat principal se centra en l’organització de:

  • Activitats de formació del professorat.
  • Jornada d’Innovació en Robòtica i Programació Educatives adreçada al professorat amb la intervenció de destacats desenvolupadors i dinamitzadors internacionals.
  • Fira de projectes “STEAMakers”, on alumnes de diferents centres i nivells educatius comparteixen públicament els seus projectes.

 

Documents legals
Desplaça cap amunt